bg en el ro ru de fr nl es it tr sr
Profi Tours telefon pro rezervace:
partner

Bez rezervanho poplatku!
Zdarma zruen vtiny rezervac!

Pm rezervace

Provte dostupnost a cenu.
Rezervace za 5 minut!

rezervovat vce pokoj
(4-11.9 let)
+ infants (0-3.9 let):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Zásady ochrany osobních údaj

  •  Shromaujeme osobní údaje, napíklad jméno a píjmení, kontaktní údaje (telefonní íslo, e-mail a adresa), které klient dobrovoln poskytl. Tyto informace se shromaují, kdy klient dla a upravuje online rezervaci turistické sluby prostednictvím Apartmentcomplexdream.com. Shromádné informace se pouívají k potvrzení a zpracování rezervace, k píprav voucheru a faktury a ke zaslání e-mailu s potvrzením rezervace.
  •  Zavazujeme se chránit shromaené informace a neposkytovat obdrené údaje tetím stranám, krom úelem provedení transakce, poskytování rezervaních slueb a odborných rad, aby se zabránilo zneuití.
  •  Je moné pouít údaje abychom Vás kontaktovali ohledn rezervace dovolené. Moná Vás budeme kontaktovat za úelem získat Váš názor a pipomínky a poskytnout podrobnosti o dalších souvisejících slubách nebo jiných nabídkách na Apartmentcomplexdream.com.
cache load